Category
"<span>تلاش خالصانه برای بهبود اجتماع</span>"

امروزه بسیاری از جوانان در گوشه و کنار دنیا شور و شوق دوران جوانی را صرف مشارکت موثر در ساختن دنیای بهتر می‌نمایند. آن‌ها به جای آنکه تسلیم اوضاع نابسامان اجتماع و کاستی‌های کنونی جامعه بشری شوند، در محیط‌هایی چون خانواده و گروه هم‌سالان، در مدرسه و دانشگاه و یا در محل زندگی و محیط کار، استعدادها و توانایی‌های خود را در جهت ایجاد تغییرات مثبت به کار می‌بندند، ارزش‌های عالی انسانی را عملی می‌سازند و با دمیدن روح سخاوت و بخشندگی در فعالیت‌های روزانۀ خود و با ارائۀ اقدامات داوطلبانه برای رفاه دیگران به زندگی خود معنا می‌بخشند و برای خود و دیگران امید و سرور به ارمغان می‌آورند.