تماس با ما

چنانچه در ارتباط با محتوای این وب‌سایت نظر، پرسش و یا پیشنهادی دارید و یا با مشکلات فنی در استفاده از آن مواجه هستید می‌توانید از قسمت زیر برای تماس با ما استفاده کنید.

تمامی پیام‌های دریافتی بررسی خواهند شد. چنانچه مایل هستید با شما تماس گرفته شود، لطفاً راه‌های ارتباطی خود را ذکر کنید.

در صورتی که پیام شما در ارتباط با آئین بهائی یا جامعهٔ بهائی است لطفاً از طریق این لینک با وب‌سایت رسمی بهائیان ایران تماس بگیرید.