Category
"<span>درباره دیانت بهایی</span>"

دیانت بهائی یک دیانت مستقل جهانی است که بیش از یک قرن و نیم پیش توسط حضرت بهاءالله از ایران آغاز شد. ایشان در تعالیم و آثارشان چارچوبی برای پیشبرد یک تمدن جهانی مطابق با دوران بلوغ بشر طرح‌ریزی نموده‌اند که هدف آن ایجاد جهانی از نظر مادی و معنوی مرفه و سرشار از عدالت، صلح و وحدت است.
در میان موضوعات اساسی که اعتقادات بهائی به آن‌ها می‌پردازند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اعتقاد به خدای یکتا، مشترک بودن اساس جمیع ادیان الهی، ادامه داشتن ظهور پیامبران الهی، در نظر گرفتن روح انسان به عنوان حقیقت وجودی او که فاقد جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه است، یگانگی و شرافت ذاتی نوع انسان، اعتقاد به حقوق برابر از جمله آزادی اندیشه برای همۀ انسان‌ها، برابری زن و مرد، هماهنگی علم و دین، جدایی‌ناپذیری عبادت و خدمت، لزوم رفع تقالید و هر نوع تعصب و جستجوی مستقل حقیقت، اهمیت پرورش صفات معنوی و تعلیم و تربیت، لزوم یادگیری و کسب علم و دانش نسبت به حقایق مادی و معنوی و محوریت عدالت در تلاش‌های انسانی.
از آغاز پیدایش آئین بهائی در قرن نوزدهم، تعداد فزاینده‌ای از افراد در تعالیم حضرت بهاءالله دیدگاه باورپذیری نسبت به جهانی بهتر را یافته‌اند و برای به کارگیری اصول بهائی در زندگی و کار خود تلاش کرده‌اند. دیگران قدم فراتر نهاده و تصمیم گرفته‌اند به جامعۀ بهائی بپیوندند و در تلاش‌های آن مشارکت نمایند تا بدین ترتیب در تحقق بینش شکوهمند حضرت بهاءالله برای دوران بلوغ بشریت، به طور مستقیم، سهیم باشند.

برای آشنایی بیشتر با تاریخ، آموزه‌های دیانت بهائی و فعالیت‌های بهائیان در سرتاسر جهان می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

وب‌سایت بهائیان ایران

وب‌سایت جامعه جهانی بهائی