Category
"<span>دینداری در دنیای امروز</span>"

امروز نوع انسان نیازمند فهم جدیدی از دین است که پاسخگوی پرسش‌های بی‌شماری باشد که روند تکامل اجتماعی و فکری بشر رقم زده است. آن‌ چه امروز به نام دین در دنیا شناخته می‌شود و توسط بسیاری از رؤسای مذهبی رواج می‌یابد، در اغلب موارد در تضاد با هدف دین و حقیقت آن است. برداشت‌هایی از دین که آن را تنها معادل انجام مجموعه‌ای آداب و مناسک مذهبی در زندگی شخصی یا اعتقادات غیرعقلانی به به ماورالطبیعه و خود برتربینی ذاتی می‌دانند نه تنها باعث پیشرفت و ترقی نمی‌شوند بلکه به سنت‌پرستی، تعصب و ظلم دامن می‌زنند.

در نگاه بهائی اما دین باید مروج افکار متعالی و سازنده باشد، اخلاق نیکو ترویج ‌دهد، بردباری، محبت، بخشش و بزرگواری را تقویت کند و توان‌مندی افراد را برای خدمت به دیگران و فداکاری در راه خیر عموم و رفاه جمعی پرورش دهد. دینی که متناسب با دنیای امروز باشد به افراد می‌آموزد جهان‌بین باشند نه خودبین، از تعصبات دوری نمایند، هیچ‌کس را بیگانه نبینند، در ایجاد یگانگی و اتحاد بین نوع بشر سهیم باشند، در راه رفاه مادی و معنوی همگان کوشش نمایند، تولید، کاربرد و انتشار دانش را در کانون زندگی خود قرار دهند، به اصل عدالت در زندگی شخصی و اجتماعی خود پایبند باشند و مایۀ سرور و شادی حقیقی شوند. این نوع از دینداری است که به خلق دنیای جدیدی کمک می‌کند.